Grzegorz Halama Mariusz Pujszo
  • Grzegorz Halama
  • Katarzyna Motloch
  • Mariusz Pujszo
  • Magdalena Lubacz
  • Piotr Adamczuk
  • Dominika Dąbrowska
Jaki kraj taki Tarantino! Ściema po polsku w kwietniu w kinach. Casting online
Casting online

Poszukujemy osób o niespotykanym talencie aktorskim, tanecznym, kabaretowym czy muzycznym.

Poszukujemy indywidualności i oryginalności

Nie poszukujemy osób pasujących do ról... bo role dla zwycięzców będą dopiero napisane!

Zwycięzcy zagrają w filmie i serialu Ściema po Polsku 2.

Scenariusz będzie pisany pod indywidualności zwycięzców-uczestników, żeby możliwie najbardziej przedstawiał oryginalność i osobowość każdego z osobna.

Wybierać będa Mariusz Pujszo, Grzegorz Halama oraz Piotr Adamczuk Każdy ma równe szanse.

Bez znaczenia jest pochodzenie z dużego miasta, czy z małej wsi.

Osoby zainteresowane będą zgłaszały się do programu poprzez wysłanie krótkiego filmu gdzie zaprezentuje swoje SHOW!

Będzie można opowiedzieć skecz, zaśpiewać, zatańczyć, odegrać scenkę aktorską, pokazać układ walk czy akrobatykę. Będzie można zaprezentować siebie jako modela czy modelkę. Najważniejsze, by czymś zaskoczyć, czy nawet zszokować.

Jury wybierze najciekawszych 10 osób. Te osoby pokażemy na FB oraz w internecie w Programie specjalnym w telewizji Lubelska TV. 3 osoby które zbiorą największą ilość like'ów zagrają epizody w filmie i serialu. Również z tych osób Jury wybierze 3 osoby które zagrają w filmie i serialu. Zostaną z nimi podpisane umowy aktorskie i dostaną honorarium. Jury zastrzega sobie prawo do wybrania większej ilości osób, którym zostanie zaproponowany udział w filmie

Twoje zgłoszenie

Twoje zgłoszenie jest przesyłane

Prosimy o cierpliwość

  • Twoje nagranie video
    • Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – Usługodawca, spółka BRAURON Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: contact@brauron.pl.